HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 20 Tháng 12 2018
Thứ năm 20 Tháng 12 2018
09:00 

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras II
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A Dynamical Graph for Disease Spreading
Người trình bày: Nguyễn Ngọc Doanh (Đại học Thủy Lợi)

15:00 

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày