HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hilbert's basis theorem in infinite dimensional rings
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

Thời gian: 9h00, Thứ 4, Ngày 19/12/2018,
Địa điểm: Phòng 611-612 Tầng 6 Nhà A6
Tóm tắt: We discuss the Hilbert's basis theorem for polynomial rings in finite and infinite dimensional polynomial rings. A proof of the infinite dimensional version will be presented.

Trở lại