HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Eigenvalues
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Thời gian: 14h00 thứ Năm, 23/02/2017
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trở lại

Công bố khoa học mới