HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 18 Tháng 1 2017
Thứ tư 18 Tháng 1 2017
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về tính ổn định và độ nhạy nghiệm của một bài toán người tiêu dùng
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Singularities in arbitrary characteristic
Người báo cáo: TS. Nguyễn Hồng Đức

10:15 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Ma trận đồng hành và các trường mở rộng đại số
Người báo cáo: GS. Phạm Ngọc Ánh

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất từ một cạnh tới một điểm trong đa giác đơn.
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông và Nguyễn Nhật Anh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới