HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 19 Tháng 1 2017
Thứ năm 19 Tháng 1 2017
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A maximizing characteristic for critical configurations of chip-firing games on digraphs
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Thạch

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày