HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Ma trận đồng hành và các trường mở rộng đại số
Người báo cáo: GS. Phạm Ngọc Ánh

Thời gian: 10h15, Thứ 4, ngày 18/1/2017
Địa điểm: Phòng số 6, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: It is well-known that the companion matrix is a solution of the defining polynomial. We use this result to develop the classical theory of algebraic field extensions, showing the existence of algebraic closures of fields in the endomorphism rings of appropriate infinite dimensional vector spaces, constructing finite fields and irreducible algebraic curves (of one variable)

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới