HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 04 Tháng 3 2015
Thứ tư 04 Tháng 3 2015
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Triple Massey products in Galois cohomology
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

17:00 

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giới thiệu về Hình học Đại số
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới