HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

02 Tháng 3 2015 - 08 Tháng 3 2015

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Survey on Chip Firing Game, Matroid, Tutte Polynomial
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Triple Massey products in Galois cohomology
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giới thiệu về Hình học Đại số
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Xêmina Giải tích
Fourier transform of positive functions and Riemann hypothesis
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

02 Tháng 3 2015 - 08 Tháng 3 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới