HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Giới thiệu về Hình học Đại số
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Thời gian: 17h00, Thứ 4, ngày 4/3/2015

Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Mục đích của bài giảng là giới thiệu về những khái niệm cơ bản nhất của Hình học Đại số nhằm giúp người nghe có thể có một vài định hướng khi tự tìm hiểu về lĩnh vực này. 

Bài giảng đề cập tới những nội dung sau: Tập đại số, đa tạp affine, đa tạp xạ ảnh, tôpô Zariski, cấu xạ giữa các đa tạp, không gian tiếp xúc và điểm kỳ dị, đường cong đại số.

Trở lại