HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Giới thiệu về Hình học Đại số
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Thời gian: 17h00, Thứ 4, ngày 4/3/2015

Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Mục đích của bài giảng là giới thiệu về những khái niệm cơ bản nhất của Hình học Đại số nhằm giúp người nghe có thể có một vài định hướng khi tự tìm hiểu về lĩnh vực này. 

Bài giảng đề cập tới những nội dung sau: Tập đại số, đa tạp affine, đa tạp xạ ảnh, tôpô Zariski, cấu xạ giữa các đa tạp, không gian tiếp xúc và điểm kỳ dị, đường cong đại số.

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới