Hội nghị

Tháng 12 2019

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
Bà Rịa–Vũng Tàu, 04-08/12/2019

Tháng 11 2019
Tháng 7 2019
Tháng 6 2019

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Tôpô và Hình học"
Quy Nhơn, 02-05/06/2019

Hội nghị, hội thảo
Conference on Lean and Formal Abstracts
Hanoi, June 17-20, 2019

Tháng 5 2019

Hội nghị, hội thảo
THE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL "COMPLEX ANALYSIS AND APPLICATIONS"
Hanoi, May 22 - June 09, 2019

Hội nghị, hội thảo
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
Da Nang, May 27-31, 2019

Tháng 4 2019
Tháng 3 2019
Tháng 2 2019

Hội nghị, hội thảo
Spring school on Optimization and Algorithms in Dynamic Environments
Hanoi, Feb 18th, 2019 to March 1st