Hội nghị

Hội thảo "Workshop on Probability theory and Its applications"
Hà Nội, 08/08/2019
Hội thảo nhằm mục đích trao đổi chuyên môn khoa học, cũng như giới thiệu các kết quả và hướng nghiên cứu mới trong Lý thuyết Xác suất.

Các nhà khoa học, học viên, sinh viên có nhu cầu tham gia hội thảo xin gửi email tới TS. Phạm Việt Hùng, pvhung Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Program of "Workshop on Probability Theory and Its Applications"

Morning session

08h30--08h50 Registration (Room 507-508, Building A6)

08h50--09h00 Opening

09h00--09h40 Maria Garrido-Antienza (Universidad de Sevilla)
Pathwise techniques to investigate rough differential equations

09h40--10h05 Ngo Hoang Long (Hanoi National University of Education)
Limit theorem for perturbed random walks

10h05--10h20 Pause break

10h20--10h45 Le Vi (Vietnam National University)
Reflected Brownian motion with a drift that depends on its local time

10h45--11h10 Ta Cong Son (Vietnam National University)
Tail distribution estimates for one-dimensional diffusion processes.

11h10--11h35 Tran Vinh Linh (Hochiminh City International University)
Connection between random graph models

11h35--14h00 Lunch

Afternoon session

14h00--14h40 Bjoern Schumalfuss (Friedrich Schiller Universitat Jena)
Local exponential stability of SDEs with nontrivial fractional noise with Hurst parameter Hin (1/3; 1/2]

14h40--15h05 Luu Hoang Duc (Hanoi Institute of Mathematics, VAST)
Smoothness of the solutions of rough differential equations

15h05--15h20 Pause break

15h20--15h45 Phan Thanh Hong (Thang Long University)
Asymptotic dynamics of Young differential equations: a unified approach

15h45--16h10 Luong Duc Trong (Hanoi National University of Education)
Convergence, non-negativity and stability of a new tamed Euler-Maruyama scheme for stochastic differential equations with
Holder continuous diffusion coefficient

16h10--16h35 Pham Viet Hung (Hanoi Institute of Mathematics, VAST)
Persistence probability of random polynomials

Trở lại

Công bố khoa học mới