Hội nghị

Lịch theo ngày

Thứ năm 08 Tháng 8 2019
Thứ năm 08 Tháng 8 2019
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Workshop on Probability theory and Its applications"
Hà Nội, 08/08/2019

08:00 

Hội nghị, hội thảo
International Graduate Summer School in Mathematics
Hanoi, 22 July-09 August 2019

05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới