WEEKLY ACTIVITIES

March 2022

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Perturbed sweeping processes
Người báo cáo: Nguyễn Năng Thiều (Viện Toán học)

Seminar on Algebra and Number Theory
Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng trong phương trình vi phân
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Phương

Seminar on Algebraic Geometry
Formal geometry and non-archimedean analysis II.
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Seminar on Geometry and Topology
Mixed tête-à-tête twists as monodromies associated with holomorphic function germs
Speaker: Baldur Sigurðsson (VAST)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Perturbed sweeping processes
Người báo cáo: Nguyễn Năng Thiều (Viện Toán học)

Seminar on Algebra and Number Theory
Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng trong phương trình vi phân
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Phương

Seminar on Algebraic Geometry
D-cap modules on rigid analytic spaces
Người báo cáo: Vũ Thị Minh Phương (Université de Poitiers)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Limits of real bivariate rational functions
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Seminar on Algebra and Number Theory
Đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh
Báo cáo viên: Trần Thị Gia Lâm

Seminar on Algebraic Geometry
Liên thông khả tích trên vành định giá rời rạc
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Giới thiệu về Bổ đề Lovasz địa phương
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Seminar on Algebra and Number Theory
The equation $x^4+2^ny^4=z^4$ in algebraic number fields
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ

Seminar on Geometry and Topology
Positivity certificates and polynomial optimization on noncompact semialgebraic sets
Speaker: Mai Ngoc Hoang Anh, LAAS-CNRS, Toulouse, France

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Wall-crossing for K-theoretic quasimap invariants
Speaker: Yang Zhou (Fudan University)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Algebraic threefolds of general type with small volume
Speaker: Yong Hu (Shanghai Jiao Tong University)

Conference
Phương trình vi tích phân và ứng dụng
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, ngày 29/03/2022

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Minimum budget for misinformation detection in online social networks with provable guarantees
Người báo cáo: Phạm Văn Cảnh (Đại học Phenikaa)

Seminar on Algebra and Number Theory
Harmonic sums at mixed indices
Speaker: Ngô Quốc Hoàn (Hai Phong University)

Seminar on Algebraic Geometry
Khai triển logarit cho một liên thông
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Seminar on Geometry and Topology
Floer cohomology and arc spaces
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

March 2022
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications