WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 16 March 2022
Wednesday 16 March 2022
09:00 

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Limits of real bivariate rational functions
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

09:30 

Seminar on Algebra and Number Theory
Đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh
Báo cáo viên: Trần Thị Gia Lâm

16:30 

Seminar on Algebraic Geometry
Liên thông khả tích trên vành định giá rời rạc
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications