HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 3 2022

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Perturbed sweeping processes
Người báo cáo: Nguyễn Năng Thiều (Viện Toán học)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng trong phương trình vi phân
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Phương

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and non-archimedean analysis II.
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Mixed tête-à-tête twists as monodromies associated with holomorphic function germs
Speaker: Baldur Sigurðsson (VAST)

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong đại số và lý thuyết số
Hà Nội ngày 4-5/3/2022.

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Quá trình ngẫu nhiên liên tục
Người báo cáo: Vũ Anh Thư (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong đại số và lý thuyết số
Hà Nội ngày 4-5/3/2022.

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Perturbed sweeping processes
Người báo cáo: Nguyễn Năng Thiều (Viện Toán học)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng trong phương trình vi phân
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Phương

Xêmina Hình học đại số
D-cap modules on rigid analytic spaces
Người báo cáo: Vũ Thị Minh Phương (Université de Poitiers)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Chuyển động Brown
Người báo cáo: Trần Bá Hưng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong Lý thuyết Kỳ dị và ứng dụng
Viện Toán học, ngày 11/03/2022

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Relative trace formulas and metaplectic correspondences
Speaker: Đỗ Việt Cường (VNU University of Science in Hanoi)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Limits of real bivariate rational functions
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh
Báo cáo viên: Trần Thị Gia Lâm

Xêmina Hình học đại số
Liên thông khả tích trên vành định giá rời rạc
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Giới thiệu về Bổ đề Lovasz địa phương
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Martingale liên tục
Người báo cáo: Lưu Hoàng Minh (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The equation $x^4+2^ny^4=z^4$ in algebraic number fields
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ

Xêmina Hình học và Tô-pô
Positivity certificates and polynomial optimization on noncompact semialgebraic sets
Speaker: Mai Ngoc Hoang Anh, LAAS-CNRS, Toulouse, France

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Tính chất Markov của chuyển động Brown
Người báo cáo: Đoàn Đức Hà (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Wall-crossing for K-theoretic quasimap invariants
Speaker: Yang Zhou (Fudan University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Algebraic threefolds of general type with small volume
Speaker: Yong Hu (Shanghai Jiao Tong University)

Hội nghị, hội thảo
Phương trình vi tích phân và ứng dụng
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, ngày 29/03/2022

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Minimum budget for misinformation detection in online social networks with provable guarantees
Người báo cáo: Phạm Văn Cảnh (Đại học Phenikaa)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Harmonic sums at mixed indices
Speaker: Ngô Quốc Hoàn (Hai Phong University)

Xêmina Hình học đại số
Khai triển logarit cho một liên thông
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer cohomology and arc spaces
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Tháng 3 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới