HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

08 Tháng 11 2021 - 14 Tháng 11 2021

Xêmina Phương trình vi phân
Attractors for rough differential equations: theory and numerics
Người báo cáo: TS Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học và Viện Max Planck-Đức)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Reducibility index and sum-reducibility index
Báo cáo viên: Trần Nguyên An

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the homology of SL2(Z[1/m])
Speaker: Bùi Anh Tuấn (ĐHKHTN HCM)

Xêmina Giải tích
A comparison principle for parabolic complex Monge-Ampère equations, II
Người báo cáo: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Finding applications of dilogarithm identities on hyperbolic surfaces
Speaker: Đoàn Nhật Minh

Xêmina Xác suất và thống kê
On the existence of negative moments for some non-colliding particle systems and its application
Báo cáo viênr: Đỗ Minh Thắng

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

08 Tháng 11 2021 - 14 Tháng 11 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày