HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

20 Tháng 7 2020 - 26 Tháng 7 2020

Xêmina Phương trình vi phân
Regularity estimates for drift diffusion equations with nonlocal diffusion
Báo cáo viên: Lê Xuân Trường

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on a convolutional neural network (CNN)
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

Xêmina Hình học giải tích
Introduction to knot theory I
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Xêmina Hình học đại số
Etale Morphisms
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of configuration spaces of odd dimensional spheres P.II
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Xêmina Xác suất và thống kê
On Salem-Zygmund Central Limit Theorem
Báo cáo viên: Guillaume Poly (Rennes, France)

Xêmina Hình học đại số
The Finiteness Theorem
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems
Hà Nội, 24/7/2020

20 Tháng 7 2020 - 26 Tháng 7 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới