HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

26 Tháng 11 2018 - 02 Tháng 12 2018

Xêmina Phương trình vi phân
On regularity of weak solutions for thenavier-stokes equations in general domains
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the finiteness of cohomology of algebraic groups over perfect fields
Báo cáo viên: GS Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras VI
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 2)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

26 Tháng 11 2018 - 02 Tháng 12 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày