HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Leavitt path algebras VI
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Thời gian: 9h thứ 5 ngày 29/11/2018
Địa điểm: Phòng 302 nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới