HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 28 Tháng 11 2018
Thứ tư 28 Tháng 11 2018
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the finiteness of cohomology of algebraic groups over perfect fields
Báo cáo viên: GS Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày