HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

07 Tháng 5 2018 - 13 Tháng 5 2018

Xêmina Phương trình vi phân
Sharp Sobolev inequalities
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Powers of ideals
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Xêmina Giải tích
Navier-Stokes equations with regularity in one direction II
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for a jump-type CIR process based on continuous time observations
Báo cáo viên: Mohamed Ben Alaya (CNRS-Université de Rouen)

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

07 Tháng 5 2018 - 13 Tháng 5 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới