HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

26 Tháng 6 2017 - 02 Tháng 7 2017

Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
Periods & Elliptic Billiards
Người báo cáo: Gisbert Wüstholz (ETH Zürich)

26 Tháng 6 2017 - 02 Tháng 7 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày