HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 26 Tháng 6 2017
Thứ hai 26 Tháng 6 2017
10:00 

Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
Periods & Elliptic Billiards
Người báo cáo: Gisbert Wüstholz (ETH Zürich)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới