HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 28 Tháng 6 2017
Thứ tư 28 Tháng 6 2017
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Báo cáo tổng quan luận án tiến sĩ "The Optimal Value Function and Solution Map in Some Parametric Optimization Problems"
Người báo cáo: Dương Việt An

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới