HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

13 Tháng 3 2017 - 19 Tháng 3 2017

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Solids, External Numbers and Nonstandard Analysis
Người báo cáo: Giáo sư Bruno Dinis

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số tính chất định tính của bài toán phân cụm nhằm làm cực tiểu tổng các bình phương khoảng cách
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains
Speaker: Pham Van Trung

Xêmina Giải tích
Automorphic Representations and Poisson Summation
Người báo cáo: Đỗ Ngọc Diệp

13 Tháng 3 2017 - 19 Tháng 3 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới