Tin tức

Trường xuân “Hình học đại số”

Thời gian: 29/2 – 11/3/2016.

Địa điểm: Viện Toán học, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban tổ chức: Đoàn Trung Cường, Phùng Hồ Hải (Trưởng ban), Lê Tuấn Hoa và Nguyễn Chu Gia Vượng.

Trường xuân sẽ gồm hai loạt bài giảng giới thiệu những kiến thức cơ sở của Hình học đại số dành cho các học viên cao học, ngoài ra nghiên cứu sinh và những sinh viên năm cuối quan tâm có thể đăng ký tham gia. Bài giảng do các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này trình bày, gồm

 • Arnaud Beauville (Đại học Nice, CH Pháp): Introduction to Algebraic Geometry.

Tóm tắt: The aim of the course is to introduce the main notions of algebraic geometry: algebraic varieties, morphisms, rational maps. The emphasis will be on examples; the necessary theoretical tools will be developed only when needed.

 • Michel Brion (Viện Fourier, Grenoble, CH pháp): Algebraic curves

Tóm tắt: The aim of this course is to give an introduction to algebraic curves. This will illustrate and complement the course of Beauville on algebraic geometry.

Đăng ký tham dự gửi qua email trước ngày 15/1/2016 đến TS. Nguyễn Chu Gia Vượng theo địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc TS. Đoàn Trung Cường theo địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

 

LAST_UPDATED2

Chương trình đào tạo tiến sĩ toán học xuất sắc

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình đào tạo tiến sĩ toán học xuất sắc thuộc Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020. Cụ thể đề nghị xem QĐ kèm theo.

LAST_UPDATED2

Thông tin Toán học số 3 (Tập 19 - 2015)

Thông tin Toán học số 3 (Tập 19 - 2015)

LAST_UPDATED2

Thông báo Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng Toán học

Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng Toán học

 

Nguồn: Hội Ứng dụng Toán học

LAST_UPDATED2

Hội nghị đánh giá kết quả làm việc của nghiên cứu sinh năm 2015

Viện Toán học dự kiến tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả làm việc của nghiên cứu sinh năm 2015 vào thời gian: thứ 5 (29/10/2015) với thành phần các tiểu ban như sau:

Tiểu ban 1:

 1. GS TSKH Phùng Hồ Hải, Trưởng tiểu ban;
 2. TS Đoàn Thái Sơn, Thư ký;
 3. GS TSKH Vũ Ngọc Phát, Ủy viên;
 4. GS TS Nguyễn Quốc Thắng, Uỷ viên;
 5. GS TSKH Nguyễn Đông Yên, Uỷ viên.


Tiểu ban 2:

 1. GS TSKH Ngô Việt Trung, Trưởng tiểu ban;
 2. TS Đoàn Trung Cường, Thư ký;
 3. PGS TS Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên;
 4. GS TS Nguyễn Quốc Thắng, Uỷ viên;
 5. PGS TSKH Hà Huy Vui, Uỷ viên.


Tiểu ban 3:

 1. GS TSKH Nguyễn Đông Yên, Trưởng tiểu ban;
 2. TS Đoàn Thái Sơn, Thư ký;
 3. GS TSKH Vũ Ngọc Phát, Ủy viên;
 4. GS TSKH Đinh Nho Hào, Uỷ viên;
 5. PGS TSKH Phạm Hoàng Hiệp, Uỷ viên.

Chương trình Hội nghị đánh giá kết quả làm việc của nghiên cứu sinh năm 2015

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới