Tin tức

Announcement: VEF U.S. Faculty Scholar - Academic Year 2016 – 2017

The Vietnam Education Foundation (VEF) is pleased to announce a CALL FOR PROPOSALS for its U.S. Faculty Scholar Program for Academic Year 2016-2017.

The Vietnam Education Foundation (VEF) was established by the U.S. Congress in December 2000 as an independent federal agency. VEF’s primary purpose is to promote the bilateral relationship between the United States and Vietnam through educational exchanges, both for Vietnamese nationals to pursue graduate and post-graduate studies in the United States in the sciences (natural, physical, and environmental), engineering, mathematics, medicine (including biomedical sciences as well as epidemiology, nutrition, and biostatistics within public health), and technology (including information technology), and for American citizens to teach in the same fields of study in Vietnam.

The VEF U.S. Faculty Scholar Program addresses the stated goal by enabling U.S. faculty to teach courses in English at Vietnamese universities either on-site in Vietnam or by interactive, real-time videoconferencing from the United States. VEF serves as the organizer and sponsor for this project while the Vietnamese host institutions and the cooperating U.S. institutions serve as co-sponsors through their support. VEF selects prominent U.S. scientists and faculty to evaluate the applications. U.S. Faculty Scholar Program applicants submit a proposal to VEF through an online application available at the VEF website.

Online applications for the VEF U.S. Faculty Scholar Grants for the 2016-2017 Academic Year will be available at: https://application.vef.gov/usfs/

Date: October 1, 2015, to the deadline, January 31, 2016.

Source: VEF

LAST_UPDATED2

Hai nhà khoa học của Viện Toán được tuyên dương "Nhà khoa học trẻ tiêu biểu”

Ngày 15/9/2015 Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức tuyên dương các nhà khoa học trẻ tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học lần thứ nhất. Hai nhà khoa học của Viện Toán được tuyên dương "Nhà khoa học trẻ tiêu biểu” lần này là  TS. Đoàn Thái Sơn và TS. Hoàng Lê Trường.

SonTruong

PGS. TS Phan Văn Kiệm Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa hoc và Công nghệ chúc mừng các nhà khoa học trẻ tiêu biểu

LAST_UPDATED2

Một ngày với Toán học

1ngayvoitoanhoc

Thời gian: 10/10/2015


Địa điểm
: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Đơn vị tổ chức:

  • Viện Toán học, VAST
  • Tạp chí Tia sáng
  • Vườn ươm tài năng Talinpa
  • Công ty Sputnilk
  • Công ty Long Minh
  • Trung tâm Toán POMATH

 

Chương trình

Các bài giảng đại chúng về Toán học

  1. 10h-10h45: GS Nguyễn Tiến Dũng: Toán học trong cuộc sống quanh ta
  2. 11h-12h00: GS Hoàng Xuân Phú: Ánh sáng cầu nối Toán học và Vật lý
  3. 14h-14h45: GS Hà Huy Khoái: Toán học với thị trường, tuyển sinh và gả chồng dựng vợ
  4. 15h-16h00: GS Ngô Việt Trung: Lịch sử Toán học Việt Nam

Trình chiếu video clip và phim về Toán học

Các hoạt động dạng STEM liên quan tới Toán học

Giới thiệu sách liên quan đến Toán học

Chương trình Một ngày với Toán học

Một số hình ảnh hoạt động

 

LAST_UPDATED2

VIASM Annual Meeting 2015

VIASM Annual Meeting is a regular activity of Vietnam Institute for Advance Study in Mathematics, to be organized once a year.

Time: 22 – 23 August, 2015

Venue: Lecture hall C2, Vietnam Institute for Advance Study in Mathematics (VIASM)

7-th floor, Ta Quang Buu Library, in HUST’s campus; 1 Dai Co Viet street, Hanoi.

Organizers: Ngo Bao Chau (Univ. of Chicago – VIASM); Phung Ho Hai (Institute of Mathematics, Hanoi); Ngo Thien Nga (VIASM); Tran Thi Bich Diep (VIASM); Nguyen Ngoc Khoi (VIASM); Nguyen Ngoc Tuan (VIASM).

Details: http://viasm.edu.vn/activities/am2015/?lang=en

Source: VIASM

LAST_UPDATED2

Workshop on Evolution Equations and Applications

Time: October 19-21, 2015

Venue: Vietnam Institute for Advance Study in Mathematics (VIASM)

7-th floor, Ta Quang Buu Library, in HUST’s campus; 1 Dai Co Viet street, Hanoi.

Organizers:

Prof. Nguyen Huu Du, Prof. M. Hieber, Prof. Dinh Nho Hao and Assoc. Prof. Nguyen Thieu Huy

Scientific committee

M. Hieber, Nguyen Van Minh, Dinh Nho Hao, Tran Van Nhung, Nguyen Thieu Huy

Topics:

Lectures and talks on recent developments of the fields of ordinary and partial differential equations and their applications to fluid dynamic, physical and biological problems, diffusion processes. Special attention will be paid on the well-posedness (or ill-posedness) and asymptotic behavior of solutions to evolution equations.

Invited Lectures

M. Hieber (Darmstadt), W. Arendt (Ulm), R. Nagel (Tübingen), N.V. Minh, Ng’uerekata (Columbus, USA), J. Lang (Wuhan, PRC), N.H. Du (VIASM, Hanoi), D.N. Hao (Hanoi), N.T. Huy (Hanoi).

Details: http://viasm.edu.vn/activities/workshop-eea/?lang=en

Source: VIASM

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới