Tin tức

Hai nhà khoa học của Viện Toán được tuyên dương "Nhà khoa học trẻ tiêu biểu”

Ngày 15/9/2015 Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức tuyên dương các nhà khoa học trẻ tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học lần thứ nhất. Hai nhà khoa học của Viện Toán được tuyên dương "Nhà khoa học trẻ tiêu biểu” lần này là  TS. Đoàn Thái Sơn và TS. Hoàng Lê Trường.

SonTruong

PGS. TS Phan Văn Kiệm Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa hoc và Công nghệ chúc mừng các nhà khoa học trẻ tiêu biểu

LAST_UPDATED2

Một ngày với Toán học

1ngayvoitoanhoc

Thời gian: 10/10/2015


Địa điểm
: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Đơn vị tổ chức:

  • Viện Toán học, VAST
  • Tạp chí Tia sáng
  • Vườn ươm tài năng Talinpa
  • Công ty Sputnilk
  • Công ty Long Minh
  • Trung tâm Toán POMATH

 

Chương trình

Các bài giảng đại chúng về Toán học

  1. 10h-10h45: GS Nguyễn Tiến Dũng: Toán học trong cuộc sống quanh ta
  2. 11h-12h00: GS Hoàng Xuân Phú: Ánh sáng cầu nối Toán học và Vật lý
  3. 14h-14h45: GS Hà Huy Khoái: Toán học với thị trường, tuyển sinh và gả chồng dựng vợ
  4. 15h-16h00: GS Ngô Việt Trung: Lịch sử Toán học Việt Nam

Trình chiếu video clip và phim về Toán học

Các hoạt động dạng STEM liên quan tới Toán học

Giới thiệu sách liên quan đến Toán học

Chương trình Một ngày với Toán học

Một số hình ảnh hoạt động

 

LAST_UPDATED2

VIASM Annual Meeting 2015

VIASM Annual Meeting is a regular activity of Vietnam Institute for Advance Study in Mathematics, to be organized once a year.

Time: 22 – 23 August, 2015

Venue: Lecture hall C2, Vietnam Institute for Advance Study in Mathematics (VIASM)

7-th floor, Ta Quang Buu Library, in HUST’s campus; 1 Dai Co Viet street, Hanoi.

Organizers: Ngo Bao Chau (Univ. of Chicago – VIASM); Phung Ho Hai (Institute of Mathematics, Hanoi); Ngo Thien Nga (VIASM); Tran Thi Bich Diep (VIASM); Nguyen Ngoc Khoi (VIASM); Nguyen Ngoc Tuan (VIASM).

Details: http://viasm.edu.vn/activities/am2015/?lang=en

Source: VIASM

LAST_UPDATED2

Workshop on Evolution Equations and Applications

Time: October 19-21, 2015

Venue: Vietnam Institute for Advance Study in Mathematics (VIASM)

7-th floor, Ta Quang Buu Library, in HUST’s campus; 1 Dai Co Viet street, Hanoi.

Organizers:

Prof. Nguyen Huu Du, Prof. M. Hieber, Prof. Dinh Nho Hao and Assoc. Prof. Nguyen Thieu Huy

Scientific committee

M. Hieber, Nguyen Van Minh, Dinh Nho Hao, Tran Van Nhung, Nguyen Thieu Huy

Topics:

Lectures and talks on recent developments of the fields of ordinary and partial differential equations and their applications to fluid dynamic, physical and biological problems, diffusion processes. Special attention will be paid on the well-posedness (or ill-posedness) and asymptotic behavior of solutions to evolution equations.

Invited Lectures

M. Hieber (Darmstadt), W. Arendt (Ulm), R. Nagel (Tübingen), N.V. Minh, Ng’uerekata (Columbus, USA), J. Lang (Wuhan, PRC), N.H. Du (VIASM, Hanoi), D.N. Hao (Hanoi), N.T. Huy (Hanoi).

Details: http://viasm.edu.vn/activities/workshop-eea/?lang=en

Source: VIASM

LAST_UPDATED2

Ramanujan Prize for Young Mathematicians from Developing Countries 2015

The 2015 Ramanujan Prize has been awarded to Amalendu Krishna of India's Tata Institute of Fundamental Research (TIFR). Dr. Krishna won the award for his outstanding contributions in the area of algebraic K-theory, algebraic cycles and the theory of motives; the full Ramanujan Prize citation is here.

 

Source ICTP

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới