Tin tức

Tài trợ cho các nhà Toán học trẻ Châu Á tham dự Đại hội Toán học Châu Á 2016

Hội Toán học Hàn Quốc (KMS), Hội Toán học Nhật Bản (MSJ), Hội Toán học Indonesia (IndoMS), Ủy ban cho các nước đang phát triển, Liên đoàn Toán học Thế giới (CDC-IMU) và Trung tâm quốc tế Toán lý thuyết và Ứng dụng (CIMPA ) hỗ trợ cho nhà toán học trẻ châu Á để tham dự Đại hội Toán học Châu Á (AMC) năm 2016 như sau:

  • NANUM 2016. Hội Toán học Hàn Quốc (KMS) tài trợ cho mỗi quốc gia trong khu vực Đông Á, 20 nhà toán học tham gia dự Đại hội,  chi phí đi lại và sinh hoạt tối đa 500 USD trong thời gian tham dự AMC 2016 tại Bali.
  • Hội Toán học của Nhật Bản (MSJ) tài trợ đi lại khoảng 10.000 USD để hỗ trợ các nhà toán học trẻ Châu Á để tham dự AMC năm 2016.
  • Hội Toán học Indonesia (IndoMS) tài trợ cho 20 nhà toán học Indonesia tham gia AMC năm 2016, hỗ trợ  Rp 1,700.000 cho mỗi người.
  • IMU và CIMPA hỗ trợ  chi phí đi lại cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông tin chi tiết xem tại website: http://www.amc2016.org/home/financial-support/

LAST_UPDATED2

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

Nội dung chi tiết xem tại http://hdcdgsnn.gov.vn/

Nguồn: Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước

 

LAST_UPDATED2

Thông tin Toán học số 4 (Tập 19 - 2015)

Thông tin Toán học số 4 (Tập 19 - 2015)

LAST_UPDATED2

Vietnam-Korea Joint Workshop on Dynamical Systems and Applications

Time: Hanoi, March 02-05, 2016
Venue: Vietnam Institute for Advance Study in Mathematics (VIASM)
7-th floor, Ta Quang Buu Library, in HUST’s campus; 1 Dai Co Viet street, Hanoi.

For more detail see: http://viasm.edu.vn/hdkh/vietnam-korea-joint-workshop/

Source: VIASM

 

LAST_UPDATED2

28th European Conference on Operational Research

28th European Conference on Operational Research (EURO XXVIII)

Poznan University of Technology, Poznan, Poland, July 3-6, 2016,

For more detail, see: http://www.euro2016.poznan.pl/

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới