Tin tức

Kết quả Bỏ phiếu lấy ý kiến việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày 8/12/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư Viện Toán học đã họp và Bỏ phiếu lấy ý kiến việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2023.

Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2023 xem tại đây

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới