Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Lịch theo chuyên ngành

Xêmina Hình học và Tô-pô
02 - 01

Xêmina Hình học và Tô-pô
The Weyl tensor of a gradient Ricci soliton
Người báo cáo: Tran Thanh Hung (Cornell University, US):

31 - 07

Xêmina Hình học và Tô-pô
From Diophantine equations to shared values of meromorphic functions
Người báo cáo: Đỗ Thị Phương Thảo (MIT)

13 - 11

Xêmina Hình học và Tô-pô
Geometric inequalities for submanifolds with bounded mean curvature
Người báo cáo: Keomkyo Seo (Sookmyung Women's University, Korea)

05 - 02

Xêmina Hình học và Tô-pô
A tour in motivic integration
Người báo cáo: Lê Quý Thường

02 - 04

Xêmina Hình học và Tô-pô
The Calabi invariant and group extensions of diffeomorphisms
Người báo cáo: Hitoshi Moriyoshi (Nagoya University)

09 - 04

Xêmina Hình học và Tô-pô
On the fundamental groups of non-generic R-join-type curves
Người báo cáo: Mutsuo Oka (Tokyo University of Science)

08 - 10
15 - 10

Xêmina Hình học và Tô-pô
On the volume and the number of lattice points in sublevel sets of a polynomial in two variables
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thảo (ĐHSP Hà Nội)

24 - 12

Xêmina Hình học và Tô-pô
Common dicritical of Jacobian Pairs
Người báo cáo: Ignacio Luengo Velasco

23 - 02

Xêmina Hình học và Tô-pô
The coincidence Lefschetz Theorem
Người báo cáo: Jean Paul BRASSELET (Institut de Mathématiques de Luminy)

09 - 03

Xêmina Hình học và Tô-pô
The exponents of $A_1^k$ restrictions of Weyl arrangements
Người báo cáo: Trần Nhật Tân (Hokkaido University)

13 - 07

Xêmina Hình học và Tô-pô
Immersions and embeddings of small covers and quasitoric manifolds
Người báo cáo: Djordje Baralic (Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts)

15 - 03

Xêmina Hình học và Tô-pô
Arrangements of hypersurfaces, purity, and formality
Báo cáo viên: Clement Dupont (Montpellier)

12 - 04

Xêmina Hình học và Tô-pô
Một số ứng dụng của đa diện Newton của hàm đa thức
Báo cáo viên: Đặng Văn Đoạt

04 - 10

Xêmina Hình học và Tô-pô
Plus-one generated hyperplane arrangements and Terao's deletion theorem
Báo cáo viên: Trần Nhật Tân (ĐH Hokkaido, Nhật Bản)

18 - 10

Xêmina Hình học và Tô-pô
A rational blowdown surgery on 4-manifolds
Báo cáo viên: Jongil Park (Seoul National University)

07 - 03

Xêmina Hình học và Tô-pô
Topological complexity of surfaces and their configuration space
Báo cáo viên: Daniel Cohen (Lousiana University)

08 - 08

Xêmina Hình học và Tô-pô
Homological algebra of Unstable modules (part 1)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường (Simon Postdoc, Viện Toán học)

15 - 08

Xêmina Hình học và Tô-pô
Homological algebra of Unstable modules (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường (Simon Postdoc, Viện Toán học)

22 - 08

Xêmina Hình học và Tô-pô
Polyhedral presentation of Milnor fibers
Báo cáo viên: Masaharu Ishikawa (Keio University)

29 - 08

Xêmina Hình học và Tô-pô
Homological algebra of Unstable modules (part 3)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường (Simon Postdoc, Viện Toán học)

05 - 09

Xêmina Hình học và Tô-pô
Homological algebra of Unstable modules (part 4)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường (Simon Postdoc, Viện Toán học)

12 - 09

Xêmina Hình học và Tô-pô
Homological algebra of Unstable modules (part 5)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường (Simon Postdoc, Viện Toán học)

19 - 09

Xêmina Hình học và Tô-pô
Infinity - categories and infinity - operads. (part 1)
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

26 - 09

Xêmina Hình học và Tô-pô
Infinity - categories and infinity - operads. (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

03 - 10

Xêmina Hình học và Tô-pô
Generalized cohomology theories of Grassmannians
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp

17 - 10

Xêmina Hình học và Tô-pô
Curvature and Equisingularity of real functions
Báo cáo viên: Vincent Grandjean (Universidade Federal do Ceara, Brazil)

16 - 01

Xêmina Hình học và Tô-pô
Deformation of Coxeter arrangements and enumerating the regions of the type A and type C
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

21 - 05

Xêmina Hình học và Tô-pô
Tropical intersection and singularity theory
Báo cáo viên: Baldur Sigurðsson (Universidad Nacional Autónoma de México)

28 - 05

Xêmina Hình học và Tô-pô
Cluster algebras attached to quivers and models for cluster algebras of type A
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ (Viện Toán học)

02 - 07

Xêmina Hình học và Tô-pô
The density of images of unit Jacobian determinant polynomial maps of $\Z^n$
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Châu (Viện Toán học)

09 - 07

Xêmina Hình học và Tô-pô
Một chứng minh cho giả thuyết đơn đạo phiên bản tôpô của đường cong phẳng phức.
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng (ĐH KHTN)

11 - 03

Xêmina Hình học và Tô-pô
Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

18 - 03

Xêmina Hình học và Tô-pô
Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

Công bố khoa học mới