Lịch theo ngày

Thứ năm 23 Tháng 9 2021
Thứ năm 23 Tháng 9 2021
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Monodromic mixed Hodge modules and the irregular Hodge filtrations
Speaker: Takahiro Saito (Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Japan).

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới