Lịch theo ngày

Thứ năm 30 Tháng 9 2021
Thứ năm 30 Tháng 9 2021
14:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
The Łojasiewicz exponent of non-degenerate singularities
Speaker: Grzegorz Oleksik (Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Lodz, Poland)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới