Lịch theo ngày

Thứ năm 16 Tháng 9 2021
Thứ năm 16 Tháng 9 2021
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Characterizing the geometric monodromy group of an isolated plane curve singularity
Speaker: Pablo Portilla (Center for Research in Mathematics, Mexico)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới