HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

08 Tháng 11 2021 - 14 Tháng 11 2021

Xêmina Phương trình vi phân
Attractors for rough differential equations: theory and numerics
Người báo cáo: TS Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học và Viện Max Planck-Đức)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Reducibility index and sum-reducibility index
Báo cáo viên: Trần Nguyên An

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the homology of SL2(Z[1/m])
Speaker: Bùi Anh Tuấn (ĐHKHTN HCM)

Xêmina Giải tích
A comparison principle for parabolic complex Monge-Ampère equations, II
Người báo cáo: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Finding applications of dilogarithm identities on hyperbolic surfaces
Speaker: Đoàn Nhật Minh

Xêmina Xác suất và thống kê
On the existence of negative moments for some non-colliding particle systems and its application
Báo cáo viênr: Đỗ Minh Thắng

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

08 Tháng 11 2021 - 14 Tháng 11 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới