HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 20 Tháng 10 2020
Thứ ba 20 Tháng 10 2020
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Study of semi-linear sigma-evolution equations with frictional and visco-elastic damping
Báo cáo viên: Đào Tuấn Anh

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest paths between two points on three-dimensional surfaces (cont.)
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

15:00 

Xeminar dự án: Dự báo ô nhiễm không khí và nước bằng phương pháp của bài toán ngược và học máy
Finite volume methods for diffusion convection reaction equation
Báo cáo viên: Lê Ánh Hạ (Đại học khoa học tự nhiên TPHCM)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày