HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 21 Tháng 10 2020
Thứ tư 21 Tháng 10 2020
09:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Stability of Associated Prime Ideals and Depth of Integral Closures of Powers of Edge Ideals
Báo cáo viên: Trần Nam Trung

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày