HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 21 Tháng 10 2020
Thứ tư 21 Tháng 10 2020
09:00 

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Stability of Associated Prime Ideals and Depth of Integral Closures of Powers of Edge Ideals
Báo cáo viên: Trần Nam Trung

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới