HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Finite volume methods for diffusion convection reaction equation
Báo cáo viên: Lê Ánh Hạ (Đại học khoa học tự nhiên TPHCM)

Thời gian: 15h-16h30, Thứ 3, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Phòng 302 nhà A5, VIện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới