HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Equivariant motivic integration for formal schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (BCAM và ĐH Thăng Long)

Thời gian: 9h, Thứ 4 ngày 27 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk we first recall the theory of motivic integration for special formal schemes introduced by Sebag-Loeser-Nicaise. We then develop it to the equivariant setting. We also discuss the Kontsevich-Soibelman's motivic integral identity conjecture.

Trở lại