HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 28 Tháng 5 2020
Thứ năm 28 Tháng 5 2020
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Cluster algebras attached to quivers and models for cluster algebras of type A
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ (Viện Toán học)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Central limit theorems for stabilizing functionals on Poisson point processes
Báo cáo viên: Khanh Duy Trinh (Waseda University, Japan)

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

18:00 

Xêmina Hình học đại số
Phủ phổ dụng và nhóm các biến đổi phủ
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày