WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 28 November 2019
Thursday 28 November 2019
08:00 

Seminar on Optimization and Control Theory
Dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with time-varying delays
Speaker: Mai Viet Thuan

09:30 

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Xây dựng mô hình quản lý tối ưu các xe thu gom rác tại thành phố Hà Nội
Báo cáo viên: Lê Hà Đức

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications