HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 10 Tháng 4 2019
Thứ tư 10 Tháng 4 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Central values of Dirichlet L-functions
Báo cáo viên: Ngô Trung Hiếu (VIASM)

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Digital straightness and convexity
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

09:30 

Xêmina Giải tích
Polynomial interpolation based on Radon projections
Speaker: Phung Van Manh

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
GS Lê Văn Thiêm-nhà toán học Việt Nam đầu tiên
Báo cáo viên: Hà Huy Khoái

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày