HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 10 Tháng 4 2019
Thứ tư 10 Tháng 4 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Central values of Dirichlet L-functions
Báo cáo viên: Ngô Trung Hiếu (VIASM)

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Digital straightness and convexity
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

09:30 

Xêmina Giải tích
Polynomial interpolation based on Radon projections
Speaker: Phung Van Manh

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
GS Lê Văn Thiêm-nhà toán học Việt Nam đầu tiên
Báo cáo viên: Hà Huy Khoái

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới