HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 09 Tháng 4 2019
Thứ ba 09 Tháng 4 2019
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Model order reduction for control systems
Báo cáo viên: Chu Bình Minh

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày