HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

GS Lê Văn Thiêm-nhà toán học Việt Nam đầu tiên
Báo cáo viên: Hà Huy Khoái

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 10/4/2019
Địa điểm: Phòng 301, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới