HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A Dynamical Graph for Disease Spreading
Người trình bày: Nguyễn Ngọc Doanh (Đại học Thủy Lợi)

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 20/12/2018.
Địa điểm: Phòng 611- 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt.
Tóm tắt: In this talk, we present a graph with n vertices presenting disease spreading for n populations. Each vertex has its own dynamics for disease spreading in each population. Two vertices are connected if there a disease transmission between them. The global behavior of the system will be described using graph theory.

Trở lại

Công bố khoa học mới