HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 31 Tháng 10 2018
Thứ tư 31 Tháng 10 2018
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Dáng điệu tiệm cận của một số bất biến của lũy thừa các iđêan cạnh
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hằng

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Ma trận nghịch đảo suy rộng và ứng dụng trong giải phương trình vi phân đại số
Báo cáo viên: Lê Trung Dũng

09:30 
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới