HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 01 Tháng 11 2018
Thứ năm 01 Tháng 11 2018
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Những cấu trúc lớn xuất hiện trong đồ thị ngẫu nhiên
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Anh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới