HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 01 Tháng 11 2018
Thứ năm 01 Tháng 11 2018
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Những cấu trúc lớn xuất hiện trong đồ thị ngẫu nhiên
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Anh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới