HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Viscosity solutions of elliptic partial differential equations III: Comparison principle
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn

Thời gian: 9h30, Thứ 4 ngày 31 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng Seminar Tầng 5 Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we introduce Crandall-Ishii maximum principle for semicontinuous functions. It is one of most important tools in the theory of viscosity solution. In particular, it can be used to prove the comparison principle

Trở lại

Công bố khoa học mới