HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 30 Tháng 10 2018
Thứ ba 30 Tháng 10 2018
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Symmetry-breaking of extremals for the Caffarelli-Kohn-Nirenberg inequalities
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới