HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 04 Tháng 10 2018
Thứ năm 04 Tháng 10 2018
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Plus-one generated hyperplane arrangements and Terao's deletion theorem
Báo cáo viên: Trần Nhật Tân (ĐH Hokkaido, Nhật Bản)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Spacing test for Gaussian process with applications to Super-Resolution
Báo cáo viên: Jean-Marc Azais (University of Toulouse 3)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới