HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 04 Tháng 10 2018
Thứ năm 04 Tháng 10 2018
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Plus-one generated hyperplane arrangements and Terao's deletion theorem
Báo cáo viên: Trần Nhật Tân (ĐH Hokkaido, Nhật Bản)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Spacing test for Gaussian process with applications to Super-Resolution
Báo cáo viên: Jean-Marc Azais (University of Toulouse 3)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới